Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren ?

NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, NLP, is een verzameling modellen en technieken die je helpen om een bewust en authentiek leven te leiden. Een leven dat is afgestemd op wie je echt bent en op wat je in dit leven wilt bereiken. Het is een wereldwijd toegepaste methode voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie, NLP wordt succesvol gebruikt in het onderwijs en het bedrijfsleven, in trainingen en bij coaching. NLP gaat niet over de inhoud, maar over de structuur van communicatie. Shaman Connect werkt hierin samen met Master NLP Angelique Joosen van Kleuraccent Imago coaching.

Uitgangspunten

Wij krijgen informatie binnen via onze vijf zintuigen (Neuro). Onze hersenen zijn onze computer en die geeft betekenis aan wat er binnenkomt. Hierin volgt de computer een bepaald programma (Programmeren) waardoor het een persoonlijke betekenis krijgt. Dit uiten we vervolgens zowel verbaal als non-verbaal (Linguïstisch). NLP geeft inzicht in hoe je waarneemt, hoe je een persoonlijk ‘model van de wereld’ opbouwt en hoe je dat laatste tot uitdrukking brengt in gedrag, emoties en taal. NLP is een effectieve manier om snel tot de kern van het probleem te komen. Door gerichte ervaringsoefeningen kan er direct wat aan gedaan worden.

 Wat is NLP in de praktijk?

 • NLP is een heel effectieve manier om te ontdekken hoe je jezelf tegenhoudt of juist in beweging zet. Te ontdekken hoe je steeds weer onderhandelt tussen denken en doen, dromen en rationaliseren, tussen blijven staan en actie. Wie wint er, waarom en wat wil je eigenlijk écht?
 • NLP is een mindset (hoe kijk je tegen de wereld aan) en een verandermethodiek, waarbij bewust worden van patronen centraal staat. Hoe je je dat eigen maakt? Door te doen, te ervaren, te communiceren en onder de mensen te zijn. Daarom voegt een training zoveel toe!
 • NLP & Persoonlijke ontwikkeling: NLP kent een heleboel technieken waarmee je succesvol bij jezelf een aantal dingen kunt veranderen en verbeteren.

Wat kun je bereiken met NLP ?

Met behulp van NLP krijg je inzicht in hoe jij doet wat je doet, maar leer je tevens patronen herkennen bij anderen. Hierdoor wordt effectievere communicatie mogelijk. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

 • orde op zaken stellen;
 • gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid;
 • doelgericht met anderen omgaan en werken;
 • inwinnen van informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen;
 • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt;
 • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen;
 • aanwenden van inzichten en vaardigheden om dingen voor elkaar te krijgen;
 • beter oplossen van conflicten (zowel in zichzelf als met anderen);
 • leven in plaats van overleven.

Neuro Linguïstisch Programmeren